АПИО
Адвокатская палата Ивановской области

II группа адвокатов, работающих по назначению в АСР (г. Иваново)

 

N Адвокат Уголовное Гражданское Административное
1 Захарова Екатерина Ярославовна Да Да Да
2 Кибанова Анфиса Александровна Да Да Да
3 Китаев Максим Валерьевич Да Нет Да
4 Клюев Дмитрий Юрьевич Да Нет Нет
5 Козлюк Владимир Александрович Да Да Да
6 Кокин Анатолий Викторович Да Нет Нет
7 Колбашев Андрей Александрович Да Нет Нет
8 Кривко Наталья Александровна Да Нет Да
9 Кудряшов Вадим Александрович Да Нет Нет
10 Кузнецова Елена Евгеньевна Да Да Да
11 Кулабухова Елена Вадимовна Да Да Да
12 Куликова Нина Николаевна Нет Да Да
13 Курицын Андрей Вячеславович Да Да Да
14 Лазар Владимир Степанович Да Нет Нет
15 Ларских Софья Леонидовна Да Нет Нет
16 Лещев Олег Иванович Да Нет Нет
17 Лисина Елена Николаевна Да Да Да
18 Лицова Анастасия Владимировна Нет Да Да
19 Лубова Эльвира Вячеславовна Да Да Да
20 Макаров Сергей Игоревич Да Нет Нет
21 Маленкова Елена Владимировна Да Да Да
22 Малов Александр Юрьевич Да Да Да
23 Маринцев Дмитрий Андреевич Да Да Да
24 Марьевская Юлия Cергеевна Нет Да Нет
25 Маслов Сергей Михайлович Да Нет Нет
26 Меньшиков Александр Сергеевич Да Нет Нет
27 Митрошина Татьяна Анатольевна Да Да Да
28 Мосина Ирина Ивановна Да Нет Нет
29 Московкин Александр Владимирович Да Нет Нет
30 Моторин Илья Александрович Да Да Да
31 Назаретская Оксана Игоревна Да Да Да
32 Новикова Евгения Александровна Да Да Да
33 Обабков Илья Викторович Да Да Да
34 Одинцова Анна Mихайловна Да Нет Да
35 Онучина Елена Александровна Нет Да Да
36 Орлова Ирина Борисовна Да Да Да
37 Орлова Марина Вячеславовна Да Да Да
38 Осинихина Анастасия Владимировна Да Да Да
39 Степанова Юлия Николаевна Да Нет Нет
40 Селина Наталья Витальевна Да Да Нет
41 Княжевская Галина Валентиновна Да Да Да
42 Четверикова Ольга Геннадьевна Да Да Да
43 Терехова Анастасия Павловна Да Да Да
44 Косульникова Юлия Михайловна Да Нет Да
45 Опря Марина Александровна Да Да Да
46 Соловьев Андрей Петрович Да Нет Нет
47 Грацианова Елена Николаевна Да Да Да
48 Крикливенко Наталья Михайловна Да Нет Нет
49 Петров Иван Сергеевич Да Нет Нет
50 Абозин Ростислав Владимирович Да Нет Нет
51
52 Седелкина Виктория Валериевна Да Нет Нет
53 Горланов Алексей Евгеньевич Да Нет Нет
54 Артамонов Михаил Северьянович Да Да Да
55 Голованова Екатерина Николаевна Да Нет Нет
56 Силантьева Светлана Алексеевна Да Нет Нет
57 Ильин Алексей Константинович Да Да Да
58

59

60

Хохлова Анастасия Петровна

Мелентьев Андрей Александрович

Кролев Денис Станиславович

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да